Business Gateway yn elwa o ddiddordeb cyflenwyr meddalwedd

Derbyniwyd dros 1.1 miliwn o geisiadau trwy Business Gateway rhwng mis Ebrill a mis Medi – sy’n adlewyrchu’r diddordeb cynyddol yn y gwasanaeth busnes i fusnes gan gyflenwyr meddalwedd cyfreithiol. Mae’r cyflenwyr wedi bod yn ysgogi’r defnydd o Business Gateway gan gwmnïau cyfreithiol yn gyffredinol – gyda’r nifer sydd â mynediad yn codi 50 y…

Pŵer atwrnai a thrafodion trawsgludo

Y Cofrestrydd Tir Cynorthwyol Richard Heaney sy’n ystyried agweddau cofrestru tir ar drafodion sy’n cynnwys pŵer atwrnai Ceir nifer o amgylchiadau lle y gall unigolyn (y rhoddwr) benderfynu llunio pŵer atwrnai er mwyn galluogi unigolyn arall (yr atwrnai) i lofnodi dogfennau a gweithredu ar ei ran. Nid bwriad yr erthygl hon yw rhoi trosolwg llawn…

Menter Pridiannau Tir Lleol yn gyfle i “wneud gwahaniaeth gwirioneddol”

Bydd creu un gofrestr ddigidol ar gyfer Pridiannau Tir Lleol yn dod â’r buddsoddiad strategol i’r gwasanaeth sydd wedi bod yn brin yn y gorffennol, clywodd cynadleddwyr yng nghynhadledd genedlaethol gyntaf y Gofrestrfa Tir am y fenter. Hysbyswyd cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, cwmnïau chwilio a chyflenwyr posibl yn y digwyddiad am gynnydd y Gofrestrfa Tir…

Cwrdd â’r Cofrestryddion Tir Lleol rhan 2

Ein huwch-gyfreithwyr sy’n gweithio o ddydd i ddydd gyda cheisiadau cofrestru yw wyth Cofrestrydd Tir Lleol y Gofrestrfa Tir. Eu dyletswydd hwy yw gwneud y penderfyniadau terfynol yn yr achosion cofrestru tir mwy cymhleth, sensitif a chynhennus wrth lywio eu timau cyfreithiol gwybodus a phrofiadol a gweithio gyda’u cydweithwyr fel tîm cenedlaethol. Yn yr ail…

Cwrdd â’n Cofrestryddion Tir Lleol

Ein huwch-gyfreithwyr sy’n gweithio o ddydd i ddydd gyda cheisiadau cofrestru yw wyth Cofrestrydd Tir Lleol y Gofrestrfa Tir. Eu dyletswydd hwy yw gwneud y penderfyniadau terfynol yn yr achosion cofrestru tir mwy cymhleth, sensitif a chynhennus wrth lywio eu timau cyfreithiol gwybodus a phrofiadol a gweithio gyda’u cydweithwyr fel tîm cenedlaethol. Mae rhai o’r…

Prif Weithredwr newydd i’r Gofrestrfa Tir

Mae Prif Weithredwr Cyngor Thurrock, Graham Farrant, yn ymgymryd â rôl Prif Gofrestrydd Tir a Phrif Weithredwr y Gofrestrfa Tir ar ddydd Llun 1 Mehefin. Mae Graham yn dilyn Ed Lester ar ôl i Ed roi’r gorau i’r swydd ym mis Mawrth. Mae’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau, John Peaden, yn gwasanaethu ar hyn o bryd fel ein…

Read more


Y camau nesaf ar gyfer Pridiannau Tir Lleol

Nawr bod cyfnod yr etholiad wedi dod i ben, mae’n fusnes fel arfer i dîm Pridiannau Tir Lleol y Gofrestrfa Tir. Felly, beth y gallwn ni ddisgwyl ei weld yn ystod y misoedd nesaf? Cafodd y ddeddfwriaeth sy’n ein galluogi i ddarparu ein gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol digidol y Cydsyniad Brenhinol ym mis Chwefror. Gan…

Read more


Trawsgludwyr newydd a newidiadau i ffurflenni ID y Gofrestrfa Tir

Newidiwyd ein ffurflenni ID fel y gellir eu llenwi gan ddau grŵp o drawsgludwyr newydd eu hawdurdodi. Mae Rheoliad CILEx, a alwyd yn Safonau Proffesiynol ILEX yn flaenorol, wedi dechrau awdurdodi unigolion a sefydliadau i ymgymryd â gweithgareddau offeryn neilltuedig o dan Ddeddf Gwasanaethau Cyfreithiol 2007. Mae hyn yn golygu y bydd pobl sydd wedi’u…