Gwefan y Gofrestrfa Tir yn symud i GOV.UK

Mae’r  Gofrestrfa Tir yn un o dros 300 o asiantaethau a chyrff hyd braich sy’n symud i wefan unigol y llywodraeth, GOV.UK. Bydd y symudiad hwn yn hwyluso mynediad hawdd a chysondeb wrth i chi ryngweithio â’r llywodraeth ar-lein. Argymhellwyd y broses yn y lle cyntaf gan Martha Lane Fox yn ei hadroddiad ym mis Tachwedd 2010….