MapSearch yn llwyddiant ar unwaith

Mae ein gwasanaeth di-dâl newydd ar y we, MapSearch, wedi bod yn llwyddiant ar unwaith gyda chwsmeriaid E-wasanaethau busnes. Mae dros 2,600 o ymweliadau a bron 5,000 o chwiliadau’n cael eu gwneud yn ddyddiol. Gwelodd arolwg fod 93 y cant o ddefnyddwyr yn dweud y bydd y gwasanaeth yn arbed arian iddynt ac mae 82…

Ffïoedd is yn trosglwyddo arbedion i gwsmeriaid

Daeth Gorchymyn Ffi Cofrestru Tir 2013 i rym ar 17 Mawrth, gan ein galluogi i rannu manteision arbedion effeithlonrwydd gyda’n cwsmeriaid. Y prif newidiadau oedd: cynnwys cofrestriadau graddfa 1 ar gyfer eiddo rhwng £50,001 ac £80,000 yn y band pris isaf (£0-80,000 nawr), gan gadw’r ffi is o £40 gostwng ffi graddfa 1 ar gyfer cofrestriadau…

Y dechnoleg ddiweddaraf yn cynorthwyo ymchwil cwsmeriaid

Mae cyfleuster newydd yn ein swyddfa yn Coventry yn ein helpu i wella profion cwsmeriaid o’n cynnyrch a’n gwasanaethau electronig. Mae’r ‘ystafelloedd defnyddioldeb’, a adeiladwyd yn arbennig at hyn, yn ein galluogi i ddysgu gwersi amhrisiadwy o ymatebion gwirfoddolwyr sy’n profi’r prototeipiau. Mae cynnwys y cwsmer eisoes yn rhan hanfodol o lansiadau newydd megis MapSearch…

Diweddariad heddiw am e-DRS: Gwelliannau a ffïoedd is

Ni fu erioed gwell amser i ddechrau defnyddio’r Gwasanaeth Cofrestru Dogfen Electronig (e-DRS). Heddiw rydym wedi: gostwng y ffïoedd ar gyfer cyflwyno ceisiadau’n electronig sy’n effeithio ar deitl cofrestredig cyfan cychwyn ar welliannau sy’n galluogi cwsmeriaid e-wasanaethau busnes i anfon ceisiadau electronig atom i drosglwyddo rhan o eiddo a chofrestru prydlesi newydd. Mae’r gwelliannau hyn yn…

Sut mae’r weithdrefn anghydfodau wedi esblygu

Deddf Cofrestru Tir 2002 – 10 mlynedd yn ddiweddarach Rhan 6: Gweithdrefn anghydfodau, newidiadau a chywiriadau Yn yr olaf o’n cyfres ar gylchwyl Deddf Cofrestru Tir 2002, mae un o gyfreithwyr y Gofrestrfa Tir yn olrhain sut y mae’r weithdrefn anghydfodau wedi esblygu Y newid mawr olaf i Ddeddf Cofrestru Tir 1925 (DCT 1925) a…

Diweddariadau i gyfarwyddiadau ymarfer

Gallwch weld fersiynau diweddaraf pob un o’n cyfarwyddiadau ymarfer ar ein gwefan. Y diweddariadau diweddaraf yw (y mwyaf diweddar yn gyntaf): Ebrill 2014 Ychwanegwyd adran 4.1.F at Gyfarwyddyd Ymarfer 67 – Gyfarwyddyd Ymarfer 67 – Tystiolaeth hunaniaeth – trawsgludwyr i egluro’r sefyllfa lle y mae’r cais i gofrestru arwystl cyfreithiol i awdurdod lleol hyd at £10,000 mewn…

Cofio Cyn Brif Gofrestrydd Tir John Pryer

Mae’r Gofrestrfa Tir wedi bod yn cofio’r cyn Brif Gofrestrydd Tir, John Pryer, a fu farw’n 84 oed. Gwelodd cyfnod Mr Pryer yn y swydd rhwng 1983 ac 1990 estyniad cofrestriad gorfodol i Gymru a Lloegr cyfan ac agor y Gofrestr Tir i’r cyhoedd. Yn ogystal, gwelodd y broses o gyfrifiaduro’r Gofrestr Tir ac ennill…

Read more


Fuoch chi ‘rioed yn morio…

Gyda’r Ras Gychod yn cael ei chynnal ar y Tafwys y Sul hwn, buom yn ystyried ‘beth am yr eiddo ar y naill lan a’r llall? Faint o gofrestriadau fu? A allwn gyfrifo eu cost?’ Felly gofynnwyd i rai o’n harbenigwyr data daearyddol i’n helpu i ganfod yr atebion. Gan gymryd data o’n Polygonau Mynegai…