Mae’r symudiad i GOV.UK yn prysur agosáu

Mae wedi bod yn dipyn o antur, ond rydym yn agosáu at ddiwedd y daith o symud i www.gov.uk Nid ydym yn mabwysiadu dull ‘clec fawr’, ond newid graddol, sy’n golygu y bydd adrannau amrywiol o’r wefan bresennol yn dechrau ymddangos ar GOV.UK. Peidiwch â phoeni; bydd ein gwefan bresennol yn aros fel y mae hyd…

Tynnu cyfarwyddiadau ysgrifenedig dethol yn ôl

Mae rhai o’n cyfarwyddiadau ymarfer a llawlyfr technegol wedi’u tynnu ymaith o’n gwefan diolch i argaeledd arweiniad arall. Yn ddiweddar rydym wedi: datblygu ein sianel YouTube er mwyn cynnig cyfoeth o diwtorialau a fideos cyfarwyddyd ynghylch ein E-wasanaethau busnes darparu nifer o fodiwlau hyfforddi yn ein hadran Hyfforddiant i Gwsmeriaid cynnwys arweiniad i gwsmeriaid yn y…

Pa ddogfennau cefnogol y mae angen i mi eu cynnwys gyda fy ngheisiadau? Canllawiau newydd ar y gweill

Heddiw cyhoeddwyd y bydd ein canllawiau ar gyfer dogfennau cefnogol gyda cheisiadau’r Gofrestrfa Tir yn newid o ddydd Llun 30 Mehefin. O 30 Mehefin, os ydych yn cyflwyno eich ceisiadau i newid cofrestr eiddo cofrestredig atom trwy’r post, ni fydd angen i chi anfon unrhyw ddogfennau gwreiddiol atom. Byddwn yn derbyn copïau ardystiedig o weithredoedd neu…

Read more


Ymateb cadarnhaol i adolygiadau cwynion

Ymatebodd y Gofrestrfa Tir yn gadarnhaol i’r holl argymhellion a wnaed gan yr Adolygydd Cwynion Annibynnol (ACA), Elizabeth Derringon yn 2013/14, yn ôl ei hadroddiad blynyddol. Deliodd y tîm ACA â 127 o gwynion a chyflawnwyd adolygiadau llawn ar 22 ohonynt. Rhoddwyd cyngor i weddill yr achwynwyr o ran parhau â’u pryderon neu datryswyd y gŵyn…

Cyfarwyddyd newydd ar gyfer ardystiad cwsmeriaid

Rydym wedi newid nifer o’n ffurflenni i’w gwneud yn symlach i drawsgludwyr ardystio bod ganddynt dystiolaeth wrth gyflwyno’r ceisiadau hyn trwy’r post. Mae hyn yn sicrhau bod cyfarwyddyd ardystio ar gyfer ceisiadau trwy’r post yn cydymffurfio â’n cyfarwyddyd ar gyfer ceisiadau electronig. Bydd trawsgludwyr yn gallu ardystio bod ganddynt dystiolaeth sy’n cefnogi’r mathau canlynol o…

Y Gofrestrfa Tir yn ymgymryd â chwiliadau Pridiannau Tir Lleol

Y Gofrestrfa Tir fydd yr unig awdurdod cofrestru ar gyfer Pridiannau Tir Lleol yng Nghymru a Lloegr a’r unig ddarparwr canlyniadau chwiliad swyddogol. Byddwn yn cadw a chynnal cofrestr Pridiannau Tir Lleol digidol unigol ac yn cynnig gwasanaeth chwilio safonol gyda ffi genedlaethol gyson. O dan y system bresennol sy’n seiliedig ar awdurdodau lleol mae…

New feature for popular MapSearch service

A new feature has been added to our free-to-use web-based MapSearch service. MapSearch allows Business e-services customers to quickly establish whether land and property in England or Wales is registered. You can view the location of the registered land or property and obtain title numbers and details of freehold or leasehold tenure and other registered…

Diweddariadau i gyfarwyddiadau ymarfer

Gallwch weld fersiynau diweddaraf pob un o’n cyfarwyddiadau ymarfer ar ein gwefan. Y diweddariadau diweddaraf (y mwyaf diweddar yn gyntaf) yw: Mehefin 2014 Newidiwyd Cyfarwyddiadau Ymarfer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 14A, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 41 (gan gynnwys atodlenni…