Oriau agor y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 

Bydd ein e-wasanaethau busnes ar gael yn unol â’n horiau gwasanaeth arferol trwy gydol cyfnod y Nadolig. Bydd ein gwasanaeth Find a property yn parhau i fod ar gael am 24 awr y dydd. Oni nodir fel arall isod, byddwn yn cynnal oriau gwasanaeth arferol. Bydd ein swyddfeydd yn cau dros y gwyliau am 1:30pm ar Noswyl Nadolig (dydd Mercher…

Cwblhau’r paneli tystiolaeth hunaniaeth – arweiniad

Er mwyn ceisio atal cofrestru ceisiadau twyllodrus, rhaid i drawsgludwyr gadarnhau hunaniaeth y partïon sy’n rhan o fathau penodol o drawsgludiadau. Gwaetha’r modd, nid yw pob ffurflen AP1 sy’n cael ei chyflwyno i’r Gofrestrfa Tir wedi’i llenwi’n gywir. Rhaid gwneud hyn trwy lenwi panel 12 i gadarnhau eich bod yn drawsgludwr ac yna panel 13…

Pridiannau Tir Lleol: barn uwch gyfreithiwr

Wrth i’r ddeddfwriaeth sylfaenol ar gyfer ein cynigion Pridiannau Tir Lleol barhau ei hynt drwy’r Senedd, rydym yn gweithio’n galed i feithrin perthynas gyda’n holl fudd-ddeiliaid a defnyddio arbenigedd proffesiynol i’n helpu Mae Chris Wilton yn cofio’r diwrnod y newidiodd ei farn am y Gofrestrfa Tir yn llwyr – ar ôl dros 35 mlynedd fel…

Gwasanaeth gwrth-dwyll yn ennill gwobr genedlaethol

Ar 19 Tachwedd cyhoeddwyd enillwyr gwobrau blynyddol y Gwasanaeth Sifil ac roeddem wrth ein bodd i’n gwasanaeth Property Alert ennill yng nghategori Arloesedd. Dywedodd Alasdair Lewis, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol: “Roedd y gystadleuaeth yn frwd ac roedd bron 700 o gystadleuwyr i gyd, felly rydym ar ben ein digon o ennill. Mae’n wych cael anrhydedd arall…

Prosiect yn hyrwyddo trawsgludo ar draws ffiniau

Yn ddiweddar rydym wedi bod yn cydweithio i ddatblygu system sydd wedi’i anelu at hwyluso’r broses drawsgludo ledled yr UE. Enw’r prosiect yw CROBECO, sy’n golygu “Cross Border e-Conveyancing” yn Saesneg. Mae’r ail ran o’r prosiect hwn yn dirwyn i ben yn dilyn cynhadledd derfynol Cymdeithas y Cyfreithwyr yn Llundain ar 1 Rhagfyr. Sefydlwyd CROBECO…

GOV.UK: “Sut i” cyflym

Yn yr ail o ddau flog am ein tudalennau newydd ar GOV.UK, rydym yn rhoi rhai awgrymiadau i’ch helpu i ddod o hyd i’r cynnwys sydd ei angen arnoch yn haws. Gall gymryd amser i arfer â gwefan newydd. Mewn blog blaenorol trafodwyd sut rydym wedi parhau i ddatblygu ein tudalennau newydd ar GOV.UK oddi…