Business Gateway yn elwa o ddiddordeb cyflenwyr meddalwedd

Derbyniwyd dros 1.1 miliwn o geisiadau trwy Business Gateway rhwng mis Ebrill a mis Medi – sy’n adlewyrchu’r diddordeb cynyddol yn y gwasanaeth busnes i fusnes gan gyflenwyr meddalwedd cyfreithiol. Mae’r cyflenwyr wedi bod yn ysgogi’r defnydd o Business Gateway gan gwmnïau cyfreithiol yn gyffredinol – gyda’r nifer sydd â mynediad yn codi 50 y…

Pŵer atwrnai a thrafodion trawsgludo

Y Cofrestrydd Tir Cynorthwyol Richard Heaney sy’n ystyried agweddau cofrestru tir ar drafodion sy’n cynnwys pŵer atwrnai Ceir nifer o amgylchiadau lle y gall unigolyn (y rhoddwr) benderfynu llunio pŵer atwrnai er mwyn galluogi unigolyn arall (yr atwrnai) i lofnodi dogfennau a gweithredu ar ei ran. Nid bwriad yr erthygl hon yw rhoi trosolwg llawn…

Menter Pridiannau Tir Lleol yn gyfle i “wneud gwahaniaeth gwirioneddol”

Bydd creu un gofrestr ddigidol ar gyfer Pridiannau Tir Lleol yn dod â’r buddsoddiad strategol i’r gwasanaeth sydd wedi bod yn brin yn y gorffennol, clywodd cynadleddwyr yng nghynhadledd genedlaethol gyntaf y Gofrestrfa Tir am y fenter. Hysbyswyd cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, cwmnïau chwilio a chyflenwyr posibl yn y digwyddiad am gynnydd y Gofrestrfa Tir…