Prynu a gwerthu eiddo

Business Gateway yn elwa o ddiddordeb cyflenwyr meddalwedd

Derbyniwyd dros 1.1 miliwn o geisiadau trwy Business Gateway rhwng mis Ebrill a mis Medi – sy’n adlewyrchu’r diddordeb cynyddol yn y gwasanaeth busnes i fusnes gan gyflenwyr meddalwedd cyfreithiol. Mae’r cyflenwyr wedi bod yn ysgogi’r defnydd o Business Gateway gan gwmnïau cyfreithiol yn gyffredinol – gyda’r nifer sydd â mynediad yn codi 50 y…

Ffarwelio â’n rhifau ffôn “08”

O ddydd Sadwrn 28 Chwefror, rydym yn ffarwelio â’n rhifau ffôn “08”. Ym mis Awst, cyflwynwyd rhif 0300 newydd ar gyfer ein cefnogaeth i gwsmeriaid. Cyn hynny, os oedd angen cysylltu â rhai o’n gwasanaethau cymorth, dim ond rhifau 0844 roeddem yn gallu eu cynnig ar gyfer ein cefnogaeth i gwsmeriaid neu gymorth TG. Cymerodd…

Gwasanaeth gwrth-dwyll yn ennill gwobr genedlaethol

Ar 19 Tachwedd cyhoeddwyd enillwyr gwobrau blynyddol y Gwasanaeth Sifil ac roeddem wrth ein bodd i’n gwasanaeth Property Alert ennill yng nghategori Arloesedd. Dywedodd Alasdair Lewis, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol: “Roedd y gystadleuaeth yn frwd ac roedd bron 700 o gystadleuwyr i gyd, felly rydym ar ben ein digon o ennill. Mae’n wych cael anrhydedd arall…

Ymateb cadarnhaol i adolygiadau cwynion

Ymatebodd y Gofrestrfa Tir yn gadarnhaol i’r holl argymhellion a wnaed gan yr Adolygydd Cwynion Annibynnol (ACA), Elizabeth Derringon yn 2013/14, yn ôl ei hadroddiad blynyddol. Deliodd y tîm ACA â 127 o gwynion a chyflawnwyd adolygiadau llawn ar 22 ohonynt. Rhoddwyd cyngor i weddill yr achwynwyr o ran parhau â’u pryderon neu datryswyd y gŵyn…