Gwasanaethau digidol @cy

Chwilio a chanfod cynnwys ar GOV.UK

Dod o hyd i hafan y Gofrestrfa Tir: Defnyddiwch ein llwybr byr www.gov.uk/land-registry Dod o hyd i’r rhan fwyaf o bethau y mae pobl yn chwilio amdanynt: Dewiswch o un o’r 10 cyswllt ar frig ein hafan, ee Searches, fees and forms neu Business e-services portal Defnyddio’r blwch chwilio: Mae chwilio o hafan y Gofrestrfa Tir yn…

Pridiannau Tir Lleol: safbwynt swyddog awdurdod lleol

Y Gofrestrfa Tir yn ymgymryd â Phridiannau Tir Lleol Rhoddwyd y Cydsyniad Brenhinol yn gynharach y mis hwn i’r ddeddfwriaeth sy’n galluogi’r Gofrestrfa Tir i ddarparu ei gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol digidol arfaethedig. Bydd y Bil Seilwaith yn: galluogi’r Gofrestrfa Tir i greu cofrestr Pridiannau Tir Lleol wedi’i ddigideiddio a fydd yn gwella mynediad i…

Pridiannau Tir Lleol: barn uwch gyfreithiwr

Wrth i’r ddeddfwriaeth sylfaenol ar gyfer ein cynigion Pridiannau Tir Lleol barhau ei hynt drwy’r Senedd, rydym yn gweithio’n galed i feithrin perthynas gyda’n holl fudd-ddeiliaid a defnyddio arbenigedd proffesiynol i’n helpu Mae Chris Wilton yn cofio’r diwrnod y newidiodd ei farn am y Gofrestrfa Tir yn llwyr – ar ôl dros 35 mlynedd fel…

Gwasanaeth gwrth-dwyll yn ennill gwobr genedlaethol

Ar 19 Tachwedd cyhoeddwyd enillwyr gwobrau blynyddol y Gwasanaeth Sifil ac roeddem wrth ein bodd i’n gwasanaeth Property Alert ennill yng nghategori Arloesedd. Dywedodd Alasdair Lewis, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol: “Roedd y gystadleuaeth yn frwd ac roedd bron 700 o gystadleuwyr i gyd, felly rydym ar ben ein digon o ennill. Mae’n wych cael anrhydedd arall…

GOV.UK: “Sut i” cyflym

Yn yr ail o ddau flog am ein tudalennau newydd ar GOV.UK, rydym yn rhoi rhai awgrymiadau i’ch helpu i ddod o hyd i’r cynnwys sydd ei angen arnoch yn haws. Gall gymryd amser i arfer â gwefan newydd. Mewn blog blaenorol trafodwyd sut rydym wedi parhau i ddatblygu ein tudalennau newydd ar GOV.UK oddi…

Mae’r symudiad i GOV.UK yn prysur agosáu

Mae wedi bod yn dipyn o antur, ond rydym yn agosáu at ddiwedd y daith o symud i www.gov.uk Nid ydym yn mabwysiadu dull ‘clec fawr’, ond newid graddol, sy’n golygu y bydd adrannau amrywiol o’r wefan bresennol yn dechrau ymddangos ar GOV.UK. Peidiwch â phoeni; bydd ein gwefan bresennol yn aros fel y mae hyd…

Y Gofrestrfa Tir yn ymgymryd â chwiliadau Pridiannau Tir Lleol

Y Gofrestrfa Tir fydd yr unig awdurdod cofrestru ar gyfer Pridiannau Tir Lleol yng Nghymru a Lloegr a’r unig ddarparwr canlyniadau chwiliad swyddogol. Byddwn yn cadw a chynnal cofrestr Pridiannau Tir Lleol digidol unigol ac yn cynnig gwasanaeth chwilio safonol gyda ffi genedlaethol gyson. O dan y system bresennol sy’n seiliedig ar awdurdodau lleol mae…

New feature for popular MapSearch service

A new feature has been added to our free-to-use web-based MapSearch service. MapSearch allows Business e-services customers to quickly establish whether land and property in England or Wales is registered. You can view the location of the registered land or property and obtain title numbers and details of freehold or leasehold tenure and other registered…

Dathlu diwylliant Cymru

Yr wythnos hon bydd miloedd o bobl ifanc Cymru yn dangos eu talentau yn Eisteddfod yr Urdd, yn y Bala. Bydd yr arlwy yn fawr rhwng y gerddoriaeth, barddoniaeth, dawnsio a chwaraeon – a’r cyfan yn Gymraeg. (Wyddoch chi fod chwaraewr Arsenal, Aaron Ramsey, wedi dechrau ei yrfa bêl droed gyda’r Urdd?) Yn y Gofrestrfa Tir mae…