Heb eu categoreiddio

Prosiect yn hyrwyddo trawsgludo ar draws ffiniau

Yn ddiweddar rydym wedi bod yn cydweithio i ddatblygu system sydd wedi’i anelu at hwyluso’r broses drawsgludo ledled yr UE. Enw’r prosiect yw CROBECO, sy’n golygu “Cross Border e-Conveyancing” yn Saesneg. Mae’r ail ran o’r prosiect hwn yn dirwyn i ben yn dilyn cynhadledd derfynol Cymdeithas y Cyfreithwyr yn Llundain ar 1 Rhagfyr. Sefydlwyd CROBECO…

Diweddariad heddiw am e-DRS: Gwelliannau a ffïoedd is

Ni fu erioed gwell amser i ddechrau defnyddio’r Gwasanaeth Cofrestru Dogfen Electronig (e-DRS). Heddiw rydym wedi: gostwng y ffïoedd ar gyfer cyflwyno ceisiadau’n electronig sy’n effeithio ar deitl cofrestredig cyfan cychwyn ar welliannau sy’n galluogi cwsmeriaid e-wasanaethau busnes i anfon ceisiadau electronig atom i drosglwyddo rhan o eiddo a chofrestru prydlesi newydd. Mae’r gwelliannau hyn yn…

Fuoch chi ‘rioed yn morio…

Gyda’r Ras Gychod yn cael ei chynnal ar y Tafwys y Sul hwn, buom yn ystyried ‘beth am yr eiddo ar y naill lan a’r llall? Faint o gofrestriadau fu? A allwn gyfrifo eu cost?’ Felly gofynnwyd i rai o’n harbenigwyr data daearyddol i’n helpu i ganfod yr atebion. Gan gymryd data o’n Polygonau Mynegai…

Gwefan y Gofrestrfa Tir yn symud i GOV.UK

Mae’r  Gofrestrfa Tir yn un o dros 300 o asiantaethau a chyrff hyd braich sy’n symud i wefan unigol y llywodraeth, GOV.UK. Bydd y symudiad hwn yn hwyluso mynediad hawdd a chysondeb wrth i chi ryngweithio â’r llywodraeth ar-lein. Argymhellwyd y broses yn y lle cyntaf gan Martha Lane Fox yn ei hadroddiad ym mis Tachwedd 2010….

Property Portfolio Consolidator: gweld y darlun ehangach gyda’r Gofrestrfa Tir

I lawer o sefydliadau, mae casglu trosolwg cynhwysfawr o’u portffolio eiddo yn hanfodol bwysig i’w busnesau. Mae ei angen ar gymdeithasau tai er mwyn cyflawni cyfrifoldebau rheoliadol penodol, ar ddatblygwyr a buddsoddwyr eiddo i ddadansoddi eu potensial ariannu. Efallai y bydd sefydliadau mawr am wirio perchnogaeth eu hasedion, tra gellir cyfarwyddo cyfreithwyr i ddadansoddi un…