form SIM

Erbyn hyn bydd llawer ohonoch yn gyfarwydd â’n gwasanaeth MapSearch am ddim ac yn ei ddefnyddio i ganfod a yw eiddo wedi’i gofrestru, i weld ei leoliad a chael ei rif teitl a manylion y ddaliadaeth.

Gwnaed dros dair miliwn o ymholiadau yn MapSearch yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ond rydym yn sylweddoli bod rhai ohonoch yn cyflwyno ceisiadau ar gyfer chwiliadau o’r map mynegai (SIM) o hyd, yn arbennig ar gyfer ardaloedd mawr neu gymhleth.

Wyddoch chi y gallwn ni gyflymu eich chwiliad o’r map mynegai os ydych yn anfon data gofodol cydnaws atom sy’n disgrifio’r ardal rydych am ei chwilio?

Rydym wedi bod yn derbyn data gofodol gan gwsmeriaid am rai blynyddoedd erbyn hyn a phan gaiff ei ddefnyddio’n briodol, gall fod o fantais i ni a chi gan leihau’r amser y cymerwn i brosesu eich cais.

Mae’n ychwanegiad defnyddiol i’r gofynion SIM arferol, ac nid rhywbeth yn lle gofynion ffurflen SIM a chynllun fel y nodir yng Nghyfarwyddyd Ymarfer 10 – chwiliad o’r map mynegai.

Mae data gofodol yn cael ei greu gan ddefnyddio meddalwedd System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS). Mae’r rhan fwyaf o ddatblygwyr mawr, cwmnïau cyfleuster, cwmnïau ymgynghori ar gynllunio, awdurdodau lleol a chyrff tebyg eraill yn debygol o feddu ar GIS.

Gallwn dderbyn ffurfiau ffeil ESRI shapefile (.shp), MapInfo (.MID/.MIF) a TMF.

Os oes data gofodol ar gael gennych y credwch y gallai gynorthwyo yn y gwaith o brosesu eich cais SIM anfonwch ebost atom.

Ein gofynion ar gyfer data gofodol

  • Gallwn dderbyn y mathau canlynol o ffeiliau: ESRI .shp, .MID/.MIF a TMF.
  • Rhaid cadw polygonau yn erbyn map graddfa fawr yr Arolwg Ordnans.
  • Rhaid defnyddio’r system cyfeirio cyfesurynnau OSGB 1936 British National Grid er mwyn i’r polygonau gyfateb â mapio’r Gofrestrfa Tir.

Ar hyn o bryd ni ellir cyflwyno data gofodol trwy’r porthol na Business Gateway ond yn hytrach fel atodiad i neges ebost.

Cyfieithiad gan Siwan Sloman


Simon Devey
By Simon Devey,
Operations Executive at HM Land Registry, Telford Office SIMs team