Mae Prif Weithredwr Cyngor Thurrock, Graham Farrant, yn ymgymryd â rôl Prif Gofrestrydd Tir a Phrif Weithredwr y Gofrestrfa Tir ar ddydd Llun 1 Mehefin.

Mae Graham yn dilyn Ed Lester ar ôl i Ed roi’r gorau i’r swydd ym mis Mawrth. Mae’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau, John Peaden, yn gwasanaethu ar hyn o bryd fel ein Prif Gofrestrydd Tir a Phrif Weithredwr dros dro.

Dywedodd Graham: “Mae’n bleser gennyf ymgymryd â’r her a’r rôl hanfodol hon gyda’r Gofrestrfa Tir.

“Rwy’n edrych ymlaen at barhau â thraddodiad clodwiw’r Gofrestrfa o fod yn gonglfaen y mae’r diwydiant eiddo wedi’i adeiladu arno, wrth ei harwain trwy’r camau nesaf o’i thrawsnewidiad i fod yn sefydliad modern a digidol sy’n darparu gwasanaethau ardderchog i’w chwsmeriaid.”

Yn ogystal, mae Graham yn Brif Weithredwr Cyngor Brentwood ar hyn o bryd. Yn y gorffennol diweddar, bu’n Brif Weithredwr dros dro ar gyfer Bwrdeistref Llundain Barking a Dagenham. Yn ogystal, treuliodd gyfnod yn y sector preifat fel Prif Swyddog Gweithredol Leisure Connection Ltd.

Dywedodd Matthew Hancock, y Gweinidog Busnes ar adeg y penodiad: “Mae’n bleser gennyf gyhoeddi penodiad Graham Farrant.

“Bydd ei egni a’i brofiad o drawsnewid sefydliadau cymhleth yn sicrhau y bydd y Gofrestrfa Tir yn parhau i gyflwyno gwasanaeth o’r radd flaenaf wrth fanteisio hefyd ar fodel sy’n gynyddol ddigidol a fydd yn llywio effeithlonrwydd a rhwyddineb defnydd a ddisgwylir gan gwsmeriaid.”

Mae penodiad Graham yn dilyn cystadleuaeth agored a oruchwyliwyd gan Gomisiwn y Gwasanaeth Sifil.


Siwan Sloman
By Siwan Sloman,
Welsh Translator at HM Land Registry