Nawr bod cyfnod yr etholiad wedi dod i ben, mae’n fusnes fel arfer i dîm Pridiannau Tir Lleol y Gofrestrfa Tir. Felly, beth y gallwn ni ddisgwyl ei weld yn ystod y misoedd nesaf?

Cafodd y ddeddfwriaeth sy’n ein galluogi i ddarparu ein gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol digidol y Cydsyniad Brenhinol ym mis Chwefror.

Gan fod angen amrywiaeth o ddeddfwriaethau a rheolau eilaidd i gefnogi’r newidiadau cyn gweithredu, bydd cyfnod ymgynghori 12 wythnos o hyd yn dechrau yn yr hydref.

Bydd awdurdodau lleol yn parhau i gael ymweliadau gan ein Tîm Cysylltu penodol i’n helpu i ddeall eu setiau data a sut y rheolir eu prosesau.

Wedyn bydd y wybodaeth hon yn llywio sut y byddwn yn creu gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol unigol, digidol a fydd yn gwella mynediad, safoni ffïoedd a gwella amserau prosesu ar gyfer gweithwyr eiddo proffesiynol a dinasyddion.

Bydd arddangosfa gennym yng Nghynhadledd Flynyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol yn Harrogate rhwng 30 Mehefin a 2 Gorffennaf hefyd. Mae’r gynhadledd, sydd wedi’i hysbysebu fel un o ddigwyddiadau gwleidyddol mwyaf y flwyddyn ac sy’n denu dros 1,200 o gynadleddwyr, yn gyfle gwych i ni ddysgu gan arbenigwyr allweddol.

Bydd manylion pellach am yr ymgynghoriad cyhoeddus a datblygiadau eraill am Bridiannau Tir Lleol yn ymddangos yn Landnet.

I gysylltu â’r tîm, anfonwch ebost at llcproject@landregistry.gsi.gov.uk.


Siwan Sloman
By Siwan Sloman,
Welsh Translator at HM Land Registry